Fredens Univers(itet)

Hvis vi kan lade Fred være et samlingspunkt, så kan vi måske bedre håndtere alting.

Fredens Univers(itet) starter september 2022 med tre fag:
1) Følelsestræning v. Stine Nygaard
2) Kortlægning (engle~, fekort) v. Hanne Klæbel
3) Feminin Dans med afspænding v. Stine Nygaard

Derudover er der et 1-dags Drømmekursus med Karin van Everdinck d. 25.9.2022

_________________________________________________________

ad 1) FØLELSESTRÆNING v. Stine Nygaard

Dette er et fag, som vi stort set alle trænger til:
– Vi trænger til at skabe et godt ordforråd for alle de forskellige tilstande, vores følelser kan skabe i vores krop og sind, så de kan blive talt til transformation.
– Vi trænger til at mærke….oprigtigt mærke hvad de gør ved os…..følelserne. Og blive med dem når de kommer. Skabe rum indeni til at kunne være med dem, når de dukker op.
– Vi trænger til at forstå, at vores følelser er guider til det, der ligger uforløst inde i os.
– Vi trænger til at forstå, at vores følelser er et formidabelt redskab til at skabe forandring og transformation.
– Vi trænger til at stoppe med at dømme og fordømme den del af os, som følelserne er.
– Vi trænger til at fortælle!!!
– Vi trænger til at dele de mere sårbare og blufærdige sider af os selv i et trygt rum, så trygheden kan vokse indeni os og være med os, når vi ikke er i det fysisk trygge rum, vi skaber sammen.
– Vi trænger til at mærke og se, at følelsesmæssig visdom er en del af vores opgave som mennesker.
– Vi trænger til at forstå, at vi er i følelsernes skole.

Det er fuldstændig grundlæggende for os at være på den rejse; at mærke, forstå og erfare vores følelsesmæssige rigdom. Vi skal i dette fag på rejse sammen, og du er helt sikkert klogere, når vi når destinationen.

Jeg lægger vægt på praksis, for det er det, vi mest mangler. Vi er trænet i at tænke os til ting og samtale ud fra tanken og teorien. Hele vores skolesystem er bygget op af det. Vi skal i dette fag mærke det hele og have vores krop med og derfra tale om det. Så langt det meste af følelsestræningen er du aktivt medvirkende i processerne. Det er dog vigtigt at understrege, at det er formålet af skabe et trygt rum for dig at udfolde dig i. Og derfor er din medvirken altid styret af din egen formåen og dit indre behov og ønske for at træne. Det bliver således gruppens sammensætning og intention, der styrer i hvilken retning følelsestræningen går. Alle følelser er legitime.

Vi mødes hver 14. dag med start onsdag d. 14. september og afslutning onsdag d. 7. december. Det bliver i alt syv gange. Tidsrummet er kl. 18.00-21.00.
Prisen for alle syv gange er: 777 kr.
Max antal deltagere: 10 personer
Den første gang kan du komme og være med og betale for den ene gang – altså 111 kr., og hvis du derefter ønsker at deltage i hele forløbet, tilmelder du dig inden anden gang, og så forpligter du dig økonomisk til resten af forløbet.
Tilmelding skal ske til mail: stine@fredenshus.nu eller tlf. 2681 8515

___________________________________________________________

ad 2) KORTLÆGNING v. Hanne Klæbel

Når jeg arbejder med englekort, bruger jeg dem til at give mig et billede af, nogle aspekter af et givent spørgsmål i livet, jeg er optaget af. Jeg kan have en fornemmelse af at ville ændre på noget i mit liv – i min vibration – jeg stiller et spørgsmål til kortene, og den vibration jeg udsender på det tidspunkt sætter mig i kontakt med nogle helt bestemte kort i sættet. De kort, jeg trækker giver en fornemmelse af, hvilken vej jeg kan vælge, for at tage en mere hensigtsmæssigt retning i mit liv.

Englekort findes i hundredevis af forskellige udgaver. Hvis du vil opleve at blive inspireret af englekortenes energi, er det en god idé at starte med at købe et sæt. Se på forskellige sæt og vælg det, du føler siger lige netop dig noget.

Jeg har netop trukket et kort for de kommende englekort-møder i Fredens Hus: Kortet handler om at acceptere – både det gode og det mindre gode – Acceptér alt der kommer til dig, og harmonien vil indfinde sig. Det fortrængte og negative får lov at styre, hvis det ikke får lov til at glide gennem dig og komme videre. Englekort kan sagtens komme med udfordrende meddelelser, se på dem og find retningen for dine handlinger og beslutninger.

Vi mødes én gang om måneden ~ første søndag i måneden ~ med start d. 4. september og afslutning d. 6. november. Det bliver i alt tre gange. Tidsrummet er kl. 11.00-14.00.
Prisen for alle tre gange er: 333 kr.
Max antal deltagere: 12 personer
Du forpligter dig økonomisk til alle tre gange ved tilmelding.
Tilmelding skal ske til mail: stine@fredenshus.nu eller tlf. 2681 8515

____________________________________________________________

ad 3) FEMININ DANS M. AFSPÆNDING v. Stine Nygaard

Med udgangspunkt i Mavedans og andre feminine udtryksformer tager vi på rejse ind i de lækre feminine strømninger, vi alle sammen indeholder. Det vil være både bløde og kontrollerede bevægelser, stille og stormfuldt, nedbrydende og opbyggende, spændende og forløsende ~ alt hvad der ønsker at komme igennem vores krop for at få et udtryk. Derigennem kan vi måske slippe nogle af de spændinger, der hober sig op over tid og give kroppen mulighed for at gøre sig blød og stærk igen. Du inviteres til at følge dine egne indre instruktioner fra din krop.

Vi slutter af med afspænding, så du går fra Fredens Hus med en følelse af at have været gennem en proces, der kører godt.

Vi mødes én gang om måneden ~ første søndag i måneden ~ med start d. 4. september og afslutning d. 6. november. Det bliver i alt tre gange. Tidsrummet er kl. 15.00-16.30.
Pris pr. gang: 88 kr.
Max antal deltagere: 10 personer
Du tilmelder dig enten til alle tre gange og betaler 240 kr. eller tilmelder dig fra gang til gang og betaler 88 kr. pr. gang.
Tilmelding skal ske til mail: stine@fredenshus.nu eller tlf. 2681 8515 

___________________________________________________________

1-DAGS DRØMMEKURSUS v. Karin van Everdinck d. 25. september kl. 11-17

På dette kursus underviser jeg i:
• Drømmetyper
• Symbolik & arketyper
• Jungs psykologi
• Hvordan du kan arbejde med dine eller andres drømme
• Praktiske øvelser

Drømme er budskaber fra dit ubevidste. De kan vise vej til løsningen af et problem eller vise en forløsning. Vi tolker ikke drømme for hinanden – drømme skal altid ses i en sammenhæng og ud fra den livssituation, drømmeren er i.

Drømme bruger symboler, som stammer både fra dit personlige ubevidste, men også fra det kollektive ubevidste gennem arketyper og symboler, der forefindes i alle kulturer.
Drømme kan også afspejle de forskellige livsfaser, du befinder dig i eller de store eksistentielle udfordringer, du bærer med dig.

Du kan aktivt arbejde med dine drømme ved at anskaffe en drømmebog, som du har liggende på dit natbord. Skriv din drøm ned, så snart du vågner – også selvom du kun kan huske brudstykker.

Tilmeld dig allerede nu, der er 10 pladser. Kontakt mig gerne, hvis du har spørgsmål – tlf. 24480447 e-mail everdinck@gmail.com
Efter kurset har du mulighed for at booke drømmesessioner i min klinik i Sorø eller online, eller meld dig på drømmegruppen med start i det nye år.

Det praktiske
————–

Medbring: gerne en nedskrevet drøm + madpakke, der kan lægges på køl
Pris: 777 kr. inkl. kafffe/té, frugt og sunde snacks
Tilmelding pr. mail til everdinck@gmail.com (husk dine kontaktoplysninger navn, adresse, tlf.nr.)
Betaling: jeg sender dig en faktura, som kan betales med mobile pay eller bankoverførsel. Beløbet skal være modtaget inden kursets start
Underviser: Mit navn er Karin van Everdinck, jeg er 60 år og Diplom Kunstterapeut MPF og Supervisor. Jeg har 7 års klinisk erfaring som terapeut, supervisor og underviser.